Adverteren op de truffel.startpagina.nl?

naar de truffelpagina truffel.startpagina.nl

De truffel.startpagina.nl is de dochter van Startpagina.nl, de bestbezochte website van Nederland, over truffels en is sinds sinds begin oktober 2005 online.

De pagina heeft nu maandelijk tussen de 500 en 1000 bezoekers afhankelijk van de tijd van het jaar. De statistieken van de pagina zijn hier altijd vrij in de zien. De pagina is hoogstwaarschijnlijk het bestbezochte Nederlandse linkoverzicht over truffels.

Het kan daarom belangrijk zijn zo prominent mogelijk op de truffel.startpagina.nl vermeld te zijn. Hiertoe is het mogelijk een positie van de banner rechts bovenaan de pagina te huren of een sponsorlink te nemen. De banner zal aan hooguit 2 bedrijven worden verhuurd en loopt onder een roulatiesysteem. Dit houdt in dat minimaal de helft van de bezoekers uw banner ziet. De huur van een 1/2 banner is slechts € 25,- per maand met een minimum periode van 3 maanden. Bij een periode van 6 maanden krijgt u 1 maand, bij een jaar 2 maanden korting en gratis een sponsorlink twv € 100,-!

Op de truffel.startpagina.nl is het ook mogelijk van uw bestaande of toekomstige link een sponsorlink te maken. Kosten hiervan zijn € 10,- per maand met een minimum periode van 3 maanden. Bij sponsoring van 6 maanden krijgt u 1 maand, bij een jaar 2 maanden korting!

De linker banner is ook te huur, echter alleen per jaar. Deze krijgt u daarentegen wel exclusief, dus iedere bezoeker zal uw banner zien. Voor deze optie kunt u een offerte aanvragen.

Bent u geïnteresseerd om op een van de mogelijkheden in te gaan of wilt u meer informatie? Bel dan op werkdagen van 10:00 tot 17:30 met de heer De Keizer: 010 241 76 29 of mail: info@de-keizer.nl.

Statistieken truffel.startpagina.nl
Bedragen zijn exclusief BTW, u ontvangt een factuur.
Bij overeenkomst van meer dan 3 maanden moeten wij ons het recht kunnen voorbehouden de overeenkomst eenzijdig binnen 3 maanden te beëindigen.

[naar de truffel.startpagina.nl]